Xin Nghỉ Phép - Làm Muộn - Về Sớm

CBNV điền thông tin theo form dưới đây và ấn submit để hệ thống lưu lịch sử xin phép. Thông tin sẽ được gửi đến Leader của các team và Lãnh đạo phòng